Redningskapsel, innen romteknologien betegnelse på en forholdsvis liten, separerbar del av romfartøy, romstasjon o.l. som kan benyttes av mannskapet i nødsituasjoner.