Redie, andre partenogenetiske generasjon av larver hos ikter, se leverikter.