Red-oks-indikator, organisk fargestoff som har forskjellig farge i redusert og oksidert tilstand. Red-oks-indikatorer benyttes ved visuell bestemmelse av endepunktet i red-oks-titreringer, idet indikatoren skifter farge ved et bestemt potensial. Man kan i dag velge indikator med omslagspunkt fra + 0,28 V til + 1,25 V, målt mot en standard hydrogenelektrode.