Realkontrakt, i eldre rett kontrakt som ble bindende først når en av partene oppfylte sin forpliktelse, f.eks. overleverte varene til kjøperen.