Realitetssvikt, betydelig og systematisk feilbedømming av forhold i omverdenen eller i en selv, gjerne som følge av at sterke behov, konflikter eller følelsesreaksjoner overvelder en. Realitetssvikt er et kjennemerke på psykoser.