Realgar, vakkert oransjerødt til mørkerødt mineral med voksaktig glans og liten hardhet (1½–2). Et arsenmonosulfid med monoklin symmetri og formel AsS. Forekommer på lavtemperatur-hydrotermalganger, ofte sammen med det gule mineralet auripigment. Realgar er ustabilt ved lyspåvirkning og omdannes til en blanding av auripigment og arsentrioksid. Det fremstilles kunstig og anvendes i fyrverkeri.