Re, tonenavn, i romanske språk betegnelse på tonen d, i relative solmisasjonssystemer tonen et heltrinn over grunntonen.