Rav fikk sin første store anvendelse i yngre steinalder. Fra denne tid stammer tallrike funn i landene rundt Østersjøen, på De britiske øyer og i Mellom-Europa, både smykker og små menneske- og dyrefigurer, likesom funnene av importerte gjenstander forteller at rav var vanlig anvendt som byttemiddel. Fra bronsealderen og før-romersk jernalder er ravfunn mindre vanlige, men fra romersk jernalder igjen tallrike. I Sør-Europa begynner rav å opptre under bronsealderen. De eldste funn stammer fra Mykenes sjaktgraver. I romertiden var rav en svært viktig eksportartikkel fra Østersjøområdet til byene ved Middelhavet.