Rapsglansbille, billeart i familien glansbiller (Nitidulidae). Den voksne billen er 2 mm lang, jevnt bred, mørk blågrønn med klubbformede antenner. Larven er 4 mm fullt utvokst, gulhvit med 2–3 mørke flekker på hvert kroppsledd. Den har tre par brystføtter. Vanlig over hele landet, unntatt Finnmark. Den kan gjøre meget stor skade på oljevekster (raps og rybs). Som en veiledende økonomisk skadeterskel kan settes 0,5–1 voksne biller per plante før blomstring. Skader også planter i korsblomstfamilien til frøproduksjon. Den voksne billen gnager i blomsterknoppene og hindrer at det dannes skulper. Larvene lever av pollen. Den nye generasjonen av voksne biller som klekker på ettersommeren, kan enkelte år gjøre skade i blomkål ved at de gnager på overflaten av den høsteferdige kålen. De kan også forekomme i store mengder i blomster av erteplanter, georginer, roser m.fl. før de gjemmer seg bort for overvintring i markdekket.