Rapsforgiftning, forekommer hos husdyr som fôres ensidig med raps eller går på rapsbeite uten tilgang på annet fôr. Sterkt gjødslet, hurtigvoksende raps inneholder bl.a. saponiner, tiocyanater, nitritt/nitrat og sennepsoljer. Sykdommen kan derfor opptre i forskjellige former, med sentralnervøse symptomer og blindhet, med kolikk og senere diaré, med blodig urin, med fotosensibilisering. Akutte former ofte dødelige.