Rapportgenerator, modul i en bedriftsapplikasjon for å hente, bearbeide og framstille data fra applikasjonens database. Rapportgeneratorer kan som regel tilby et antall standardrapporter, i tillegg til at brukere kan spesifisere sine egne rapporter. Rapporter dreier seg om å gjøre lagrede data om til nyttig informasjon, og spiller følgelig en viktig rolle i systemer for beslutningsstøtte, regnskap, salg, kundehåndtering og så videre.