Rapidsement, sement som herdner raskere og dermed gir tidligere høy betongfasthet enn vanlig portlandsement. Brukes f.eks. ved vinterarbeider og i betongvareindustrien. Se også sement.