Rapidcreekitt, (etter Rapid Creek, Yukon, Canada), relativt sjeldent, hvitt mineral med kjemisk formel Ca2(SO4)(CO3)·4H2O. Er funnet i Kongsberg sølvgruver.