Rapé er en snustobakk av grov type. Den har noe kraftig smak og er ofte parfymert.