Ransforsikring, dekker tap av eller skade på penger, verdipapirer, smykker eller andre ting, oppstått ved straffbart ran på forsikringsstedet eller under transport.