Verdighetstegn som bæres av adelige eller fyrstelige personer og som ofte gjennom sin utforming angir hvilken rang bæreren har. I våre dager er det bare i Storbritannia rangkroner fortsatt er i bruk, og der bare i forbindelse med kroning av en ny monark. Under kroningsseremonien i Westminster Abbey har de tilstedeværende peers sine kroner med seg, men de tar dem på først når monarken har fått sin krone på hodet.