Randeffekt, veggfriksjonens innvirkning på væskestrømmen gjennom turbin- og pumpeskovler. I tillegg til det rene friksjonstapet kommer det såkalte randtapet, som skyldes støttap i veggnære sjikt av væskestrømmen, hvor relativhastigheten og hastighetsdiagrammets vinkler er avvikende fra hovedstrømmens (som bestemmer skovlform og -vinkler).