Ramverk, de svillene og stolpene som danner rammene i eldre bindingsverksvegger. Rammene ble ofte fylt med murverk av tegl, men det ble også brukt treverk som utfylling (se reisverk).