Ramanspektroskopi, eksperimentell teknikk basert på ramaneffekten. Tar utgangspunkt i molekyl/gittersvingninger som genereres når en forbindelse utsettes for elektromagnetisk stråling av passende energi og gir informasjon om struktur og bindingsforhold.