Rakelappretur, appretur der appreturmiddelet ligger på overflaten av stoffet fordi det er blitt påstrøket med et sparkellignende redskap, kalt rakel.