Rajputer, medlemmer av kriger- og føydaladelen i det nordvestlige India, særlig i Rajputana (Rajasthan). Rajputene hevder at de stammer fra den gamle ariske krigerkaste, kshatriya'ene, men er i virkeligheten av blandet opphav, sikkert med elementer av senere innvandrede erobrerstammer. Fra 800-tallet spilte rajput-dynastier en betydelig rolle i Nord-Indias historie, men muslimene drev dem tilbake til Rajputana og til Himalaya-egnene. Det klassiske verk om rajputerne og deres føydale tradisjon er J. Tod: Annals and Antiquities of Rajasthan (1829).