Raison d'état, gammelt uttrykk for hensynet til statens interesser som en regjering gjerne påberoper seg når den foretar noe i strid med folkeretten eller annen rett, f.eks. forfatningsbestemte frihetsrettigheter.