Raimundere, utdødd spansk dynasti, med navn etter Raimundo (død 1162), greve av Cataluña, som 1137 ble gift med arvingen til huset Aragón. Deres etterkommere var konger av Aragón til 1410, fra 1282 også konger av Sicilia og 1276–1375 konger av Mallorca. Den siste raimunder på Aragóns trone var Martin den gamle (ca. 1356–1410). Hans søster Eleonora ble gift med kong Johan 1 av Castilla, og under deres etterkommere ble de ulike spanske kongerikene i løpet av 1400-tallet samlet til ett rike; se Ferdinand, spanske konger (Ferdinand 5 «den katolske»).