Rafiabast, stammer fra unge blad fra arter i palmeslekten Raphia, som vokser i tropisk Afrika. Brukes bl.a. til gartnerbast.