Radiumemanasjon, navn gitt av F. E. Dorn på den gassen som avgis når radium henfaller ved utsendelse av radioaktiv stråling. Gassen betegnes nå radon.