Radioteodolitt, instrument for måling av retningen (høyde- og sidevinkel) til en radiosender, oftest brukt i forbindelse med en sender i bevegelse, f.eks. en radiosonde. Virker som en vanlig teodolitt, bare med den forskjell at det benyttes radio- istedenfor lysbølger. Det kan brukes et fast eller bevegelig antennesystem og automatisk registrering av retningen til objektet.