Radioteleks, telekskommunikasjon mellom abonnenter på land og skip i sjøen ved bruk av radiosamband. I Norge ekspederes radioteleks over Rogaland radio (halvautomatisk). Radiotelekstrafikken kan også ekspederes ved fjernvalg over egne kommunikasjonssatellitter for sjømobil tjeneste, INMARSAT, se satellittkommunikasjon. Denne trafikken går over satellittjordstasjonen på Eik i Rogaland.