Radiosyntese, (av radio- og syntese), dannelse av kjemiske forbindelser ved bestråling med ioniserende stråler, f.eks. fremstilling av hydrazin av ammoniakk. I praksis er ioniserende stråler fra en kjernereaktor. Jfr. radiolyse.