Radiostyrte våpen, våpen som avstandsdirigeres ved hjelp av radiosignaler. Den innmonterte radiomottaker må differensiere mellom signalimpulser av ulike lengder eller ulike tonefrekvenser, som må omsettes i impulser som frembringer kursendringer.