Radiooffiser, person som innehar radiotelegrafistsertifikat og som gjør tjeneste i radiotelegrafistasjonen på skip. Betegnelsen radiotelefonist benyttes hvis skipet bare har radiotelefoniutstyr.