Radiolarier, underklasse av encellede protoktister i rekken slimdyr. Artsrik underklasse der cellen oftest er kuleformet og ved en porøs sentralkapsel delt i et indre parti med en eller flere kjerner, fettkuler, proteinlegemer osv., og et ytre lag med vakuoler som inneholder symbiotiske flagellater (zooxantheller). Nesten alle har et sirlig støtteskjelett av fine kiselnåler, sjeldnere bestående av strontiumsulfat. Cytoplasmaet sender ut lange pseudopodier, hos enkelte avstivet med en aksetråd. De lever planktonisk i havet, hvor skjeletter av døde radiolarier kan danne tykke bunnavleiringer.