Elektrisk drevne små kjøretøyer i fornøyelsesparker o.l. kalles gjerne radiobiler.