Radioaksess vil si at en abonnent tilknyttes telenettet ved bruk av radiosystemer. De siste årene har det vært en sterk utbygging av systemer for trådløs adgang både for telefoni (f.eks. DECT og GSM) og ikke minst for data. Lokale trådløse nett basert på IEEE802.11-standarden (WiFi-systemer), brukes i stor utstrekning i hjemmet og i bedrifter. Rekkevidden er begrenset til noen titall meter, men datahastighetene kan være opp til 54 Mbit/s i 20 MHz båndbredde. WiFi-modem er blitt standard utstyr for bærbare datamaskiner, og internettilgang tilbys på stadig flere offentlige steder som hoteller, flyplasser, bensinstasjoner og restauranter, gratis eller mot betaling. En annen standard, IEEE802.16 (WiMAX), er beregnet på dekning av større områder, med avstander på noen titall kilometer. Slike systemer kan gi trådløs tilgang til Internett for abonnenter innen et større geografisk område og knytte sammen WiFi-nett. WiMAX er beregnet på overføringshastigheter opp til 75 Mbit/s. INMARSAT tilbyr global radioaksess (BGAN Broadband Global Access Network) via satellitt med datahastigheter opp til 300 kbit/s. Det finnes BGAN-terminaler som veier mindre enn 1 kg.