Radere, skrape vekk (blekk)skrift. Radere ut, utradere, fjerne, særlig plutselig, med ett.