Radarkontroll, måling av kjøretøyers hastighet med radar som er langt enklere enn fly- og skipsnavigeringsradarer. Radaren sender ut kontinuerlige radiobølger i en viss retning og mottar de reflekterte bølgene fra det kjøretøy hvis hastighet skal kontrolleres. På grunnlag av frekvensforskjellen i utsendte og reflekterte bølger kan hastigheten bestemmes. Radarkontroll av bilers hastighet ble første gang brukt av politiet i USA i slutten av 1940-årene, kom i 1950-årene til Norge.