Å røyte er å felle hår, oftest er det snakk om hårfelling hos dyr.