Underkaste lin, hamp o.a. plantemateriale en bløtnings- eller gjæringsprosess som letter den senere frigjøringen av fibrene. Kan gjøres ved bløtning i vann eller i lukket beholder med tilsetning av kjemikalier. Se også lin.