Røys, egentlig en sammenkastet haug av stein, brukes også om grensemerker. Grenserøyser kan være murt opp av stein eller støpt av sand og sement.