Røstestue, rom som er åpent helt opp under taket og hvor den synlige takkonstruksjon er et sperretak (røst).