Røst, (sjøuttrykk). Parti av skipssiden hvor røstjernene er anbrakt som feste for vantene.