Røsking, ved malmleting, graving av grøfter for å blottlegge berggrunnen og skaffe bedre oversikt over en forekomst.