Rørlibelle, lukket sylindrisk, svakt buet rør som er fylt med væske og en gassboble. Når boblen står symmetrisk i forhold til rørets delstreker, er tangenten til midtpunktet i rørets lengderetning horisontal (innspillende libelle). Benyttes i ulike typer instrumenter for å justere disse i forhold til stasjonens loddlinje eller for å oppnå horisontale siktelinjer ved nivellering.