Rørkvein, planteslekt i gressfamilien. Høye, grove arter med stor topp. Småaksene er enblomstret og med en dusk av hvite hår ved grunnen av inneragnen. 80 arter. I Norge sju viltvoksende arter og mange hybrider som før ofte ble regnet som arter. Skogrørkvein er vanlig over hele landet, mens bergrørkvein er mindre vanlig på Vestlandet og i Nord-Norge. Snerprørkvein er utbredt på Østlandet, mens vassrørkvein har sørlig utbredelse. Smårørkvein er mest utbredt i fjelltraktene.