Rødsleipe, en 10–20 cm høy rødalge med gaffelgrenede, 2–3 mm tykke, geléaktige grener, farge brunrød. Danner om sommeren og høsten tette bestander på eksponerte (utsatte) steder i fjæresonen på klippekyst. Vanlig i Sør-Norge.