Rødpagell, benfiskart i havkarussfamilien. En opptil 60 cm lang fisk, rødlig, med spiss snute, lang ryggfinne og lange, spisse brystfinner. Den lever av fisk og krepsdyr, på 15–120 m dyp. Rødpagellen er protogyn hermafroditt, dvs. at den først er hunn, siden hann. Utbredt i Atlanterhavet fra Angola til sørlige del av Nordsjøen, dessuten i Middelhavet og Svartehavet. Meget sjelden nord for Engelske kanal, men funnet i Skagerrak og Kattegat (ikke i norske farvann). Fiskes kommersielt i Middelhavet.