Rødnebb, hunnen av Labrus mixtus benfiskart i leppefiskfamilien. Hannen kalles blåstål. De er så forskjellige i fargen at de lenge ble regnet som forskjellige arter. Jf. blåstål.