Rødkjeks, ettårig art i skjermplantefamilien. 10–100 cm høy, spinkel og grågrønn med dobbelt finnete blad, rødlige blomster, spisse svøpeblad og frukt med krokbørster som spres med dyr. Rødkjeks vokser på tørr mark i lavlandet nord til Nord-Trøndelag.