Rødhalevarsler, fugleart i varslerfamilien. En liten varslerart, 17–19 cm, snarlik en tornskatehunn, men nesten uten vatring og med rustrød stjert. Hekker i Sentral-Asia og Kina, overvintrer i det østlige Afrika og Midtøsten. Observert 10 ganger i Norge per 2003.