Rødhånd, rødalge som vokser på stort dyp, ofte knyttet til tareskogen fra 5–25 m dyp. Skylles opp på stranden sammen med tare. Algen er bladaktig, 10–15 cm høy, oppdelt i brede bladsegmenter som igjen er delt i smalere fliker. Forekommer langs kysten av Sør-Norge.