Rødglød, temperaturområdet mellom ca. 530 og 950 °C (ca. 800 og 1220 K), ofte delt i mørk rødglød opptil ca. 700 °C (ca. 970 K) og lys rødglød nær øvre grense.